Kategorie
Tworzywa

Polistyren

Polistyren

Polistyren, oznaczany często skrótem PS, jest oprócz PVC najdłużej znanym tworzywem termoplastycznym. Wytwarzany jest metodą polimeryzacji blokowej, rozpuszczalnikowej, emulsyjnej lub perełkowej. Najistotniejszą cechą tego tworzywa jest przezroczystość, która umożliwia przepuszczenie 90% promieni światła widzialnego. …

Kategorie
Tworzywa

Polietylen

Polietylen, oznaczany często skrótem PE, podobnie jak polipropylen oraz poliizobutylen, należy do grupy tworzyw termoplastycznych, zwanych poliolefinami.

Polietylen jest jednym z najtańszych i najpospolitszych termoplastów. Ma wygląd twardego, nieco przeświecającego białego materiału o parafinowym …

Kategorie
Tworzywa

Polichlorek winylu

Tworzywa termoplastyczne, ze względu na powszechność zastosowań, stanowią najbardziej popularną grupę tworzyw. Najbardziej znane i powszechnie stosowane tworzywa należące do tej grupy to: polichlorek winylu, polietylen, polipropylen, polistyren, politereftalan etylenu, a także poliamidy, polimetakrylany, poliwęglany, …

Kategorie
Tworzywa

Sieciowanie polimeru

W zależności od budowy chemicznej łańcuchów polimerowych lub wprowadzonych do polimeru substancji chemicznych, między łańcuchami polimerów mogą powstawać wiązania poprzeczne. Zjawisko to określa się jako sieciowanie polimeru. Wiązania poprzeczne mają duży wpływ na właściwości fizyczne polimeru, zwiększają bowiem jego …

Kategorie
Tworzywa

Otrzymywanie polimerów i ich struktura

Otrzymywanie polimerów i ich struktura.

Naturalne i syntetyczne polimery wielkocząsteczkowe są substancjami o dużej masie cząsteczkowej, która może wahać się od 10000 aż do kilku milionów. Makrocząsteczki polimerów tworzą się z małych cząsteczek, zwanych monomerami.

Proces polimeryzacji polega na chemicznym …

Kategorie
Tworzywa

Właściwości tworzyw sztucznych

Do charakterystycznych właściwości tworzyw sztucznych należy zaliczyć:
— małą gęstość,
— złe przewodnictwo cieplne i elektryczne,
— znaczną w porównaniu z metalami rozszerzalność cieplną,
— niezbyt wysoką maksymalną temperaturę użytkowania (do 300°C),
— dobre właściwości mechaniczne, pogarszające się w miarę …

Kategorie
Tworzywa

Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji tworzyw sztucznych.

Według SWW wyodrębnia się tworzywa sztuczne i kauczuki, jako odrębne grupy tworzyw. Tworzywa sztuczne dzieli się przy tym na:

— tworzywa z surowców naturalnych,

— tworzywa sztuczne kondensacyjne,

— tworzywa sztuczne polimeryzacyjne,

— …

Kategorie
Tworzywa

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne.

Tworzywami sztucznymi określa się materiały, mające właściwości plastyczne w warunkach ich przetwarzania, wytwarzane najczęściej chemicznie.

Tworzywa sztuczne mogą być nieorganiczne, np. szkło, porcelana, fajans, lub organiczne. W praktyce termin „tworzywa sztuczne” jest używany najczęściej w stosunku do sztucznych …

Kategorie
Informacje

Gdzie używamy mobilnych kas fiskalnych?

Przenośna kasa fiskalna to urządzenie rejestrujące o kompaktowych gabarytach oraz niewielkiej wadze. Dzięki temu sprzęt ten jest bardzo łatwy oraz wygodny podczas przewożenia czy też przenoszenia. Kto powinien zaopatrzyć się w taką kasę fiskalną?

Jakie są istotne zalety mobilnych kas