Kategorie
Tworzywa

Plastik i wpływ na człowieka

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych w opakowalnictwie należą: politereftalan etylenu/PET), polietylen dużej gęstości (HDPE), polichlorek winylu (V), polietylen małej gęstości (LDPE), polipropylen (PP) i polistyren (PS). Przytoczone symbole literowe tworzyw są przyjęte w obrocie międzynarodowym. …

Kategorie
Tworzywa

Wyroby z tworzyw sztucznych a środowisko.

Wyroby z tworzyw sztucznych a środowisko.

Od wielu lat obserwuje się na świecie dynamiczny rozwój produkcji tworzyw sztucznych. Korzyści wynikające ze stosowania tworzyw sztucznych są niezaprzeczalne, wprowadzenie bowiem tych materiałów stało się podstawą postępu i …

Kategorie
Tworzywa

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzywa sztucznego polega na określeniu rodzaju tworzywa za pomocą szybkich prób jakościowych. Do najprostszych metod identyfikacji zalicza się: oględziny próbki i porównanie jej z wzorcami tworzyw poprzez badanie właściwości organoleptycznych, próby …

Kategorie
Tworzywa

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych obejmuje najczęściej metody formowania plastycznego tworzyw, rzadziej natomiast mechaniczną obróbkę wiórową.

Do najważniejszych metod stosowanych w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych należy zaliczyć: prasowanie wtryskowe, wytłaczanie, kalandrowanie oraz formowanie wtórne. Charakterystyczne metody przetwórstwa tworzyw termo- i …

Kategorie
Tworzywa

Celuloza regenerowana i pochodne celulozy

Celuloza regenerowana i pochodne celulozy.

Substancją podstawową polimerów celulozowych jest celuloza naturalna. Jest ona podstawowym materiałem budującym tkankę roślinną. Celuloza może być stosowana w postaci naturalnej (drewno, włókna bawełniane), w postaci częściowo zmodyfikowanej (papier, pergamin, fibra) lub w postaci całkowicie …

Kategorie
Tworzywa

Guma

Gumę otrzymuje się z kauczuku naturalnego oraz kauczuków syntetycznych. Wyroby gumowe zawierają 40-60% kauczuku, resztę natomiast stanowią różne substancje, które w połączeniu z określonym rodzajem kauczuku decydują o właściwościach gumy. Do substancji tych należy zaliczyć: środki wulkanizacyjne, przyspieszacze wulkanizacji i …

Kategorie
Tworzywa

Kauczuk naturalny i syntetyczny

Kauczuk naturalny jest otrzymywany z mlecznego soku drzewa kauczukowego, rosnącego dziko w brazylijskich puszczach dorzecza Amazonki oraz na plantacjach na Półwyspie Malajskim, w Indonezji, Birmie, Wietnamie i na Cejlonie. Sok ten, zwany lateksem, jest zawiesiną kauczuku w wodzie. Czysty kauczuk …

Kategorie
Tworzywa

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe.

Największe znaczenie przemysłowe wśród żywic epoksydowych mają chemoutwardzalne żywice wytwarzane z epichlorohydryny i dianu.

W zależności od stosunku ilościowego substratów w procesie otrzymywania żywic powstają żywice ciekłe lub twarde. W wyniku reakcji żywicy epoksydowej z odpowiednim utwardzaczem następuje …

Kategorie
Tworzywa

Żywice poliestrowe nienasycone

Żywice poliestrowe nienasycone.

Żywice poliestrowe nienasycone (poliestry nienasycone) stanowią odrębną grupę żywic chemoutwardzalnych. Otrzymuje się je przez polikondensację dwuzasadowych kwasów lub ich bezwodników z dwu-wodorotlenowymi alkoholami. Utwardzenie poliestru zachodzi w wyniku kopolimeryzacji żywicy poliestrowej z rozpuszczalnikiem, jako związkiem nienasyconym, najczęściej …

Kategorie
Tworzywa

Żywice silikonowe

Żywice silikonowe.

Wielkocząsteczkowe związki organiczne krzemu noszą ogólną i powszechnie przyjętą nazwę silikonów. Ich właściwości i budowa nadają im charakter specyficzny i odmienny, od omawianych, polimerycznych związków organicznych. Łańcuch główny cząsteczki silikonu składa się na przemian z atomów krzemu i …