Kategorie
Tworzywa

Żywice melaminowo- i mocznikowo-formaldehydowe

Żywice melaminowo- i mocznikowo-formaldehydowe.

Żywice te należą do grupy tworzyw aminowych (aminoplastów). Żywice melaminowo-formaldehydowe otrzymuje się w wyniku polikondensacji melaminy z formaldehydem, natomiast żywice mocznikowo-formaldehydowe w wyniku reakcji mocznika z formaldehydem.

Kategorie
Tworzywa

Żywice fenolowo-formaldehydowe

Żywice fenolowo-formaldehydowe.

Żywice te zalicza się do grupy żywic fenolowo-aldehydowych (zwanych także fenolowymi, fenoplastami lub bakelitami). Powstają w wyniku polikondensacji fenoli z formaldehydem. W zależności od ilości zastosowanego w tej reakcji formaldehydu można uzyskać dwa …

Kategorie
Tworzywa

Tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne

Tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne.

Twardnienie duroplastów jest związane na ogół z procesem sieciowania polimeru. Polimery zawierające liczne wiązania poprzeczne (usieciowane) nie przejawiają z reguły właściwości termoplastycznych i nie miękną pod wpływem ogrzewania.

Forma plastyczna duroplastów …

Kategorie
Tworzywa

Polialkohol winylowy

Polialkohol winylowy

Polialkohol winylowy jest przykładem polimeru rozpuszczalnego w wodzie i alkoholach wielowodorotlenowych. Nie rozpuszcza się natomiast w rozpuszczalnikach organicznych. Jest stosowany jako materiał konstrukcyjny o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej, do otrzymywania folii, uszczelek i przewodów odpornych na działanie benzyn …

Kategorie
Tworzywa

Politetrafluoroetylen

Politetrafluoroetylen

Politetrafluoroetylen jest tworzywem z grupy tworzyw fluorowych, znanym powszechnie pod nazwą teflon. Jest niepalny, nie rozpuszcza się w żadnym ze znanych rozpuszczalników, nie chłonie wody. Na zimno jest niewrażliwy na działanie czynników chemicznych. Jego powierzchnia robi wrażenie natłuszczonej, umożliwiającej …

Kategorie
Tworzywa

Poliwęglany

Poliwęglany

Poliwęglany są poliestrami kwasu węglowego. Mają wiele cennych właściwości, takich jak: znaczna wytrzymałość mechaniczna w dużym zakresie temperatur, wysoka odporność temperaturowa, mała chłonność wody oraz znaczna odporność na czynniki atmosferyczne i starzenie. Właściwości mechaniczne poliwęglanów przypominają metale. Tworzywa te …

Kategorie
Tworzywa

Poliuretany

Poliuretany

Tę grupę polimerów stanowią tworzywa o właściwościach zmieniających się w znacznym stopniu, w zależności od rodzaju i stosunków ilościowych substratów, a także temperatury w procesie ich otrzymywania. Otrzymuje się poliuretany liniowe i usieciowane. Mogą nimi być tworzywa miękkie, elastyczne …

Kategorie
Tworzywa

Poliamidy

Poliamidy

Poliamidy, oznaczane czasem skrótem PA, stanowią grupę tworzyw o właściwościach włóknotwórczych. Charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie, rozciągliwością i giętkością oraz odpornością na działanie zwykłych rozpuszczalników organicznych. Są natomiast nieodporne m.in. na kwasy oraz alkalia o wyższych stężeniach. Temperatura …

Kategorie
Tworzywa

Polimetakrylany

Polimetakrylany

Najważniejszym z grupy polimetakrylanów jest polimetakrylan metylu, uzyskiwany najczęściej jako produkt polimeryzacji blokowej. Polimer ten jest ciałem stałym, twardym, o doskonałej przezroczystości. Tworzywo to charakteryzuje się bardzo wysoką przepuszczalnością światła białego (90-99%), promieniowania ultrafioletowego (73,5%) oraz rentgenowskiego. Jest odporne …

Kategorie
Tworzywa

Politereftalan etylenu

Politereftalan etylenu

Politereftalan etylenu, oznaczany skrótem PET, jest poliestrem kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego. Związek ten jest potocznie nazywany poliestrem. Charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia (260°C), odpornością na działanie wody, kwasów, tłuszczów, olejów, rozpuszczalników organicznych. Jest nieodporny na działanie alkaliów, …