Kategorie
Tworzywa

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzywa sztucznego polega na określeniu rodzaju tworzywa za pomocą szybkich prób jakościowych. Do najprostszych metod identyfikacji zalicza się: oględziny próbki i porównanie jej z wzorcami tworzyw poprzez badanie właściwości organoleptycznych, próby płomieniowe oraz pomiar gęstości tworzywa.

Zasady określenia rodzaju tworzywa na podstawie próby płomieniowej podano w tabeli, natomiast informacje dotyczące identyfikacji tworzyw sztucznych na podstawie pomiaru gęstości przedstawiono w tabeli następnej.

Tabela. Identyfikacja tworzyw sztucznych na podstawie próby płomieniowej.

Przeprowadzenie próby płomieniowej polega na ogrzewaniu próbki tworzywa bezpośrednio w płomieniu nad palnikiem gazowym. Korzystając z tabeli należy pamiętać, że zawarte w niej informacje dotyczą czystych polimerów. Obecność napełniaczy może znacznie zmieniać zachowanie się tworzywa w płomieniu.

Tabela. Identyfikacja tworzyw sztucznych na podstawie pomiaru gęstości

Gęstość

g/cm3

Rodzaj tworzywa
<0,3 tworzywa piankowe
0,9-1,0 polietylen, polipropylen, poliizobutylen, kopolimery styrenu z butadienem, z akrylonitrylem
1,0-1,2 polistyren, poliamidy, polimetakrylan metylu, polioctan winylu, poliestry nienasycone lane, poliwęglany
1,2-1,3 poliuretany, octan celulozy, polialkohol winylowy, polichlorek winylu plastyfikowany, epoksydy lane
1,3-1,4 azotan(V) celulozy, fenoplasty lane, ewentualnie z napełniaczem organicznym, fenoplasty warstwowe tkaninowe, polichlorek winylu, poliestry kwasu teraftalowego (typu elany)
1,41,7 aminoplasty z napełniaczami organicznymi, poliformaldehyd, fenoplasty warstwowe papierowe, polichlorek winylu z napełniaczem mineralnym, chlorokauczuk
1,7-2,0 polichlorek winylidenu, tworzywa wzmacniane włóknem szklanym (poliestrowe, epoksydowe i inne)
>2 politetrafluoroetylen, polichlorotrifluoroetylen, niektóre laminaty o dużej zawartości włókna szklanego, tworzywa z ciężkimi napełniaczami nieorganicznymi

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.