Kategorie
Komputer

Najlepsze metody rozwiązywania problemów w systemie Windows

Najlepsze metody rozwiązywania problemów w systemie Windows

Znaczna część pracy polegającej na identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów ma miejsce nie wewnątrz obudowy komputera, ale w samym systemie Windows. Oczywiście przyjmując założenie, że twój komputer jest w stanie w ogóle załadować system.

Przyjrzyjmy się kilku metodom wykrywania i potencjalnego leczenia problemów, pojawiających się między włączeniem komputera a załadowaniem Windows.

Patrz na ekran startowy

Jako przeciętnemu użytkownikowi komputerów zdarza ci się zapewne, że po włączeniu komputera, w oczekiwaniu na załadowanie systemu, tracisz kilka minut na zaparzenie filiżanki kawy lub uporządkowanie zalegających papierów. Jeśli jednak zamierzasz rozwiązać jakiś problem lub choćby podejrzewasz jego istnienie, powinieneś uważnie obserwować wszelkie komunikaty pojawiające się na ekranie w trakcie ładowania Windows. BIOS, wykonujący swoją część pracy, sprawdza wiele komponentów komputera i jeśli znajdzie wśród nich element, który nie odpowiada lub sprawia innego rodzaju kłopoty, wyświetla na ekranie odpowiednią informację. Podczas wstępnych faz ładowania systemu operacyjnego także mogą pojawić się komunikaty, które pomogą ci odkryć nieprawidłowości w działaniu komputera.

Sprawdź BIOS

W poprzednich rozdziałach wyjaśniałam jak ważne jest poznanie możliwości swojego BIOS-u wtedy, kiedy wszystko działa poprawnie. Dzięki temu o wiele łatwiej wykryjesz zmiany w zawartości BIOS-u po wystąpieniu problemu. Ponieważ BIOS przechowuje wiele podstawowych informacji dotyczących sprzętu podłączonego do twojego komputera (przekazywanych potem systemowi Windows), wydaje się być właściwym miejscem, od którego należałoby zacząć dochodzenie w sprawie źle działającego lub znikającego urządzenia.

Aby wejść do ustawień BIOS-u:

1. Zrestartuj swój komputer.

2. Po wyświetleniu na ekranie informacji „Press <klawisz> to enter Setup”, naciśnij żądany klawisz.

UWAGA

Przyjrzyj się ustawieniom BIOS-u, ale niczego nie zmieniaj! Dopóki nie nauczysz się, do czego służą poszczególne opcje (ich opis może być podany w instrukcji do płyty głównej lub na stronie internetowej producenta), powinieneś ograniczyć się do rozglądania i zapoznawania z „normalnymi” ustawieniami.

Przeglądaj pliki rejestrowe

Bez względu na to, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, poszczególne elementy twojego komputera (sprzęt, system operacyjny i aplikacje) tworzą pliki rejestrowe zawierające skrótowy opis wykonywanych diagnostyk oraz informacje o przygotowaniu (lub nie przygotowaniu) poszczególnych urządzeń do użycia.

Przykładem takiego pliki może być BOOTLOG.TXT, dostępny we wszystkich masowych wersjach Windows i zapisywany w głównym katalogu pierwszego twardego dysku. Chociaż jego odczytanie może sprawiać kłopoty, zawiera on listę wszystkich urządzeń i usług biorących udział w procesie uruchamiania komputera. Poszukaj w nim tekstu „FAILURE” (błąd) lub „INCOMPLETE” (operacja nie zakończona). Rysunek przedstawia przykładowy plik BOOTLOG.TXT, bez żadnych błędów ani nie zakończonych operacji.

Sprawdzanie pliku BOOTLOG.TXT pod kątem wystąpienia problemów.

UWAGA

Przeglądarka zdarzeń zawiera spis informacji przypominających te zapisane w pliku BOOTLOG.TXT. Zajrzyj do paragrafu „Korzystanie z przeglądarki zdarzeń” w dalszej części.

WSKAZÓWKA

Aby odnaleźć więcej plików rejestrowych zapisanych przez system, skorzystaj z narzędzia Wyszukaj dostępnego w menu Start i za jego pomocą przeszukaj główny dysk twardy (zazwyczaj C:\) pod kątem istnienia plików o nazwach zawierających składnik *log.* lub *.og. Większość (jeśli nie wszystkie) plików rejestrowych zapisana jest w postaci tekstowej, więc możesz je z łatwością otworzyć w Notatniku.

Informacje systemowe

Innym źródłem informacji o podłączonym sprzęcie rozpoznawanym przez twój system, jest narzędzie MSINF032 (Windows System Information, czyli Informacja o systemie Windows). Narzędzie to bywa najczęściej wykorzystywane do wyszukiwania dodatkowych szczegółów na temat systemu. Jego odczyt jest zazwyczaj potrzebny przy kontakcie z personelem obsługi technicznej.

Aby uruchomić MSINF032, wykonaj następujące czynności:

1. Z menu Start wybierz Uruchom.

2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz msinfo32 i kliknij na OK.

Zwróć uwagę, że w oknie programu Informacje o systemie podzielone są na kilka głównych kategorii – między innymi Zasoby sprzętowe, Składniki, Środowisko oprogramowania, Ustawienia internetowe oraz Aplikacje pakietu Office (jedynie w systemach wyposażonych w pakiet Microsoft Office). Kliknij na symbolu „+” obok każdej z pozycji, aby wyświetlić jej zawartość, a następnie wybierz interesujące cię kategorie, aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje.

Najważniejszymi elementami do sprawdzenia są Podsumowanie systemu (podstawowe informacje o komputerze), Konflikty/Udostępnianie w kategorii Zasoby sprzętowe oraz listy Urządzenia powodujące problemy w kategorii Składniki (patrz rysunek).

Sprawdzanie informacji o systemie za pomocą MSINF032

Korzystanie z Menedżera urządzeń

Przyjrzymy się tym razem z perspektywy osoby usuwającej usterki. Menedżer urządzeń jest znakomitym narzędziem służącym do sprawdzania statusu twojego sprzętu, aktualizowania sterowników i usuwania urządzeń (trwałego lub tymczasowego; w tym drugim przypadku urządzenia wykrywane są ponownie po restarcie komputera).

Jeśli nie znasz jeszcze możliwości Menedżera urządzeń, najwyższy czas abyś je poznał. Menedżer urządzeń to swego rodzaju furtka do sprzętu zainstalowanego w systemie, sterowników wspomagających urządzenia w komunikacji z systemem operacyjnym oraz zasobów sprzętowych (np. przerwań IRQ) przydzielonym tym urządzeniom. Normalnie, większość urządzeń zainstalowanych w twoim komputerze (oraz niektóre stanowiące integralną część samej podstawy systemu, jak na przykład zegar czasu rzeczywistego) znajduje się na liście Menedżera systemu. Twoje zaniepokojenie powinien wzbudzić fakt braku na liście urządzenia, które wcześniej podłączyłeś do systemu. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej zasady. Odstępstwa te są o tyle uzasadnione, że niektóre urządzenia (na przykład sprzęt w standardzie USB, aparaty cyfrowe lub skanery) nie pojawiają się na liście Menedżera urządzeń w starszych wersjach systemu Windows. Jednak już gniazda (i inne sposoby łączenia), za pośrednictwem których urządzenia te są podłączane (na przykład wpis o kontrolerach USB), występują na liście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.