Kategorie
Komputer

Najlepsze metody rozwiązywania problemów w systemie Windows

Twoje zainteresowanie powinny wzbudzić także urządzenia wymienione na liście Menedżera urządzeń, ale oznaczone za pomocą żółtego znaku wykrzyknika lub czerwonego znaku X. Wykrzyknik alarmuje cię o wystąpieniu problemu z urządzeniem, natomiast X informuje, że problem jest na tyle poważny, że urządzenie zostało zablokowane. Musisz mieć świadomość tego, że symbol X może pojawić się także z wielu innych powodów (na przykład po celowym zablokowaniu urządzenia w Menedżerze urządzeń bez fizycznego usunięcia go z komputera). Aby sprawdzić stan urządzeń podłączonych do komputera, wykonaj następujące czynności:

1. W Panelu sterowania kliknij na ikonie System.

2. Wybierz zakładkę Sprzęt, a następnie kliknij na przycisku Menedżer urządzeń. (We wcześniejszych wersjach Windows wybierz po prostu zakładkę Menedżera urządzeń po kliknięciu na ikonie System.)

3. W oknie Menedżera urządzeń kliknij na znaku „+” obok każdej kategorii, aby rozwinąć listę urządzeń. Poszukaj żółtych znaków wykrzyknika lub czerwonych znaków X.

4. Jeśli znajdziesz wpis oznaczony jednym z powyższych symboli, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości, aby poznać szczegóły. Jeśli jest taka możliwość, kliknij na Rozwiązywanie problemów, aby sprawdzić, co system Windows ma ci do powiedzenia na temat problemu. Postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.

Menedżer urządzeń może być również wykorzystywany do sprawdzania zmian zachodzących w sprzęcie w trakcie sesji systemu. Aby sprawdzić zmiany, wykonaj wszystkie wyżej wymienione czynności, ale w punkcie 4. zamiast wybierać Właściwości, wskaż opcję Skanuj w poszukiwaniu zmian w sprzęcie.

Likwidowanie problemów za pomocą Menedżera urządzeń

Teraz pokażę ci cztery sposoby na pozbycie się za pomocą Menedżera urządzeń tych irytujących, żółto-czerwonych znaków ostrzegawczych.

Usuwanie niepotrzebnych urządzeń Jeśli przymierzasz się do usunięcia lub wymiany jakiegoś urządzenia, pamiętaj o skasowaniu jego sterownika za pomocą Menedżera urządzeń. Powinieneś to zrobić jeszcze przed wyłączeniem komputera i fizycznym odłączeniem sprzętu (jednak nie dotyczy to urządzeń w standardach USB i IEEE 1394).

Wykonaj następujące czynności:

1. W Menedżerze urządzeń – odszukaj urządzenie, które chcesz usunąć lub przeinstalować i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.

2. Z menu podręcznego wybierz opcję Odinstaluj, a następnie kliknij na OK w oknie dialogowym Ostrzeżenie. Zaniknij Menedżera urządzeń.

UWAGA

We wcześniejszych wersjach Windows (przed XP i Millenium), na przykład w Windows 98, musisz zaznaczyć urządzenie na liście, a następnie kliknąć na przycisku Usuń.

3. Jeśli urządzenie nie jest zaprojektowane w standardzie USB lub IEEE 1394, wejdź do menu Start i wybierz opcję Wyłącz komputer.

Teraz możesz odłączyć zasilanie i przejść do wykonywania czynności związanych z usunięciem sprzętu.

UWAGA

Jeśli usunąłeś fizycznie niepotrzebne urządzenie, ale zostawiłeś jego sterowniki, system nadal będzie przydzielał urządzeniu pewne zasoby systemowe (na przykład przerwania IRQ, których liczba jest ograniczona).

Usuwanie i reinstalowanie urządzeń

Pierwszy i najłatwiejszy sposób pozbycia się żółtych lub czerwonych znaków ostrzegawczych z listy Menedżera urządzeń polega na usunięciu danego urządzenia z listy, wyłączeniu systemu i zrestartowaniu komputera. Urządzenie powinno zostać wykryte:po raz kolejny, a jego sterowniki automatycznie zainstalowane. Proces ten przebiega podobnie jak w przypadku instalacji nowego komponentu, z tym wyjątkiem, że nie musisz w ogóle dotykać się do sprzętu. Jeśli urządzenie zostanie wykryte, a jego sterownik nie zostanie odnaleziony w bazie sterowników systemu operacyjnego, na ekranie pojawi się okno Kreatora instalacji sprzętu.

Powinieneś wykonać następujące czynności:

1. W Menedżerze urządzeń – odszukaj urządzenie, które chcesz usunąć lub przeinstalować i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.

2. Z podręcznego menu wybierz opcję Odinstaluj, i zamknij Menedżera urządzeń.

UWAGA

We wcześniejszych wersjach Windows (przed XP i Millenium), na przykład w Windows 98, musisz zaznaczyć urządzenie na liście, a następnie kliknąć na przycisku Usuń.

3. Z menu Start wybierz opcję Wyłącz komputer, następnie Uruchom ponownie.

4. Po ponownym uruchomieniu Windows zajrzyj do Menedżera urządzeń i sprawdź, czy żółty (lub czerwony) symbol zniknął.

Od tej procedury istnieje odstępstwo. Jeśli zaktualizowałeś sterownik jakiegoś urządzenia przed pierwszą instalacją aktualnej wersji Windows, musisz dysponować dyskietką (lub plikiem) ze zaktualizowanym sterownikiem i za jej pomocą obsłużyć Kreatora instalacji sprzętu.

Aktualizacja sterowników urządzeń

Często jedyną rzeczą, jakiej potrzebuje problematycznie działające urządzenie, jest aktualizacja sterownika. Możesz mi wierzyć lub nie, ale czasami wystarczy, że przestawisz kilka urządzeń na swoim pulpicie (co może nastąpić w sytuacji awaryjnej) i już powstaje problem. (Bywa jednak, że musisz usunąć urządzenie i przeinstalować je razem ze zaktualizowanym sterownikiem.) Niektóre sterowniki mogą być instalowane automatycznie za pomocą narzędzia Windows Update, bez dodatkowych czynności z twojej strony.

Jeśli jednak odwiedziłeś stronę internetową producenta sprzętu i ściągnąłeś z niej zaktualizowaną wersję sterownika swojego urządzenia lub otrzymałeś dysk zawierający takie uaktualnienie, możesz skorzystać z Menedżera urządzeń i zająć się procesem aktualizacji.

1. W Menedżerze urządzeń – odszukaj urządzenie, które chcesz usunąć lub przeinstalować i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.

2. Z podręcznego menu wybierz opcję Aktualizuj sterownik.

UWAGA

We wcześniejszych wersjach Windows (przed XP i Millenium), na przykład w Windows 98, musisz zaznaczyć urządzenie na liście, a następnie kliknąć na przycisku Właściwości, wybrać zakładkę Sterownik i kliknąć na przycisku Aktualizuj sterownik.

3. Podaj położenie plików zaktualizowanego sterownika, gdy zostaniesz o to poproszony.

Blokowanie kłopotliwych urządzeń

Ostatnim z zastosowań Menedżera urządzeń jest wyłączanie kłopotliwych urządzeń. Metoda ta nie umożliwia usunięcia żółtych lub czerwonych symboli ostrzegawczych, ale może ułatwić pracę na komputerze, gdyż eliminuje pojawianie się wielu błędów.

Powiedzmy, że znalazłeś się w sytuacji, w której jeden z twoich napędów CD zachowuje się nieprawidłowo. Nie jesteś w stanie naprawić go od ręki, ale nie jesteś przygotowany na przeprowadzenie poważniejszej naprawy lub wymianę napędu. Nie możesz też po prostu wyjąć urządzenia z komputera. Jednak chciałbyś, aby system Windows przestał zgłaszać kolejne komunikaty o błędach (zakładam, że tak się dzieje). Prawidłowym rozwiązaniem wydaje się więc zablokowanie napędu w Menedżerze urządzeń.