Kategorie
Komputer

Najlepsze metody rozwiązywania problemów w systemie Windows

Blokada urządzenia nie zmienia niczego w samym komputerze ani napędzie. Jest jedynie sygnałem dla systemu Windows, informującym go, aby przestał korzystać z danego urządzenia i wyświetlać dziwne błędy. Aby wyłączyć urządzenie:

1. W Menedżerze urządzeń kliknij na symbolu „+” obok kategorii napędów DVD/CD-ROM, aby wyświetlić listę urządzeń.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na napędzie, który chcesz zablokować, a następnie wybierz Właściwości.

3. W zakładce Ogólne, w menu Użycie urządzenia, kliknij na liście rozwijanej i wybierz opcję Nie używaj tego urządzenia. Kliknij na OK.

4. Kiedy zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji, kliknij na OK.

WSKAZÓWKA

Jeśli będziesz chciał ponownie skorzystać z zablokowanego urządzenia, powtórz powyżej opisane czynności 1. i 2., ale po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybierz opcję Włącz zamiast Właściwości.

Korzystanie z przeglądarki zdarzeń

Windows XP prowadzi trzy podstawowe pliki rejestrowe, odnotowujące zdarzenia związane z kluczowymi komponentami systemu operacyjnego:

Aplikacje Plik rejestrowy aplikacji zawiera opis zdarzeń zachodzących w obszarze zainstalowanych aplikacji i programów. Jest zapisywany pod nazwą appEvent.evt.

– Bezpieczeństwo Plik rejestrowy bezpieczeństwa monitoruje zdarzenia związane z ochroną systemu. Jest zapisywany pod nazwą secEvent.evt.

– System Plik rejestrowy systemu zawiera opis zdarzeń zachodzących w całym systemie. Jest zapisywany pod nazwą sysEvent.evt.

W większości systemów, dwoma najbardziej przydatnymi w rozwiązywaniu problemów plikami rejestrowymi, są appEvent.evt oraz sysEvent.evt. Plik rejestrowy aplikacji mówi ci o problemach i pomyślnych zakończeniach operacji związanych z instalowaniem, ładowaniem i używaniem programów. Plik rejestrowy systemu dostarcza najważniejszych informacji o systemie – mówi ci, czy kluczowe sterowniki zostały załadowane poprawnie i czy wystąpiły jakieś trudności podczas rutynowego konfigurowania systemu.

1. W menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy na opcji Mój komputer i wybierz Zarządzaj.

2. W oknie Zarządzanie komputerem, w pozycji Narzędzia systemowe kliknij dwukrotnie na opcji Podgląd zdarzeń.

3. Pojawią się trzy składniki: Aplikacja, Zabezpieczenia oraz System. Kliknij na Systemie.

4. Przejrzyj długą listę wpisów.

Kiedy będziesz przeglądał kolejne pliki rejestrowe, zwróć uwagę na trzy różne typy zdarzeń (w kolumnie Typ) zapisywanych w pliku:
– Informacje (niebieskie „I”) Kategoria informacji nie ma nic wspólnego z ostrzeżeniami ani błędami. Zawiera wyłącznie listy różnych typów zdarzeń (na przykład wywołanie drukarki po załadowaniu obsługującego ją programu lub sterownika).

– Ostrzeżenia (żółte trójkąty z wykrzyknikami) Kategoria ostrzeżeń obejmuje wszystkie zdarzenia, które są na tyle znaczące, aby zwrócić twoją uwagę (mogą to być potencjalne problemy), ale zwykle nie na tyle kluczowe, aby spowodować poważną awarię.

– Błędy (czerwone kółka z symbolem X) Wszystkie wpisy na tej liście odpowiadają za potencjalne wystąpienie poważnych problemów – na przykład uszkodzenia danych, błędy połączeniowe lub brak możliwości załadowania określonych komponentów sprzętowych. Niektóre wpisy w rejestrach zdarzeń nie mają dla ciebie większego sensu, ponieważ odnoszą się do procesów i usług, których zwykle nie możesz zaobserwować, ani bezpośrednio z nich skorzystać. Jednak o każdym wpisie możesz przeczytać więcej szczegółowych informacji. Wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy i wybierzesz opcję Właściwości.

WSKAZÓWKA

Wciąż nie orientujesz się, co oznaczają poszczególnego wpisy pliku rejestrowego? Niektóre pozycje możesz sprawdzić wpisując ich nazwy w opcji Wyszukaj, dostępnej w menu pomocy systemowej (Pomoc i obsługa techniczna).