Kategorie
Tworzywa

Polietylen

Polietylen, oznaczany często skrótem PE, podobnie jak polipropylen oraz poliizobutylen, należy do grupy tworzyw termoplastycznych, zwanych poliolefinami.

Polietylen jest jednym z najtańszych i najpospolitszych termoplastów. Ma wygląd twardego, nieco przeświecającego białego materiału o parafinowym połysku i dotyku. Jest nietoksyczny, bez smaku i zapachu. Może być stosowany, zależnie od gatunku, w temperaturach od -120 do + 120°C. W temperaturach poniżej 60°C jest odporny na działanie większości chemikaliów. Jest lżejszy od wody. Struktura i właściwości polietylenu zależą od metody jego otrzymywania. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje polietylenu: polietylen o małej gęstości oraz polietylen o dużej gęstości. Niezależnie od wymienionych jest stosowany także polietylen małocząsteczkowy.

Polietylen o dużej gęstości, zwany niskociśnieniowym, jest tworzywem twardym. W porównaniu z innymi gatunkami polietylenu odznacza się lepszymi właściwościami mechanicznymi i odpornością chemiczną. PE o dużej gęstości jest stosowany do produkcji rur oraz wyrobów formowanych metodą wtryskową, w tym artykułów gospodarstwa domowego, opakowań, pojemników, galanterii, zabawek i innych.

Polietylen o małej gęstości, zwany wysokociśnieniowym, jest tworzywem elastycznym i giętkim. Wytworzone z niego przedmioty mogą być użytkowane do temperatury + 80°C. Jego wadą jest łatwopalność oraz starzenie się pod wpływem działania tlenu i światła. Jest stosowany do produkcji folii, którą wykorzystuje się jako materiał opakowaniowy, do wyrobu okryć przeciwdeszczowych, obrusów itp. PE o małej gęstości służy do wyrobu butelek, flakonów i pojemników dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i chemicznego, w tym także tub do kremów, past i klejów. Z tworzywa tego są produkowane również wyroby profilowane, jak: rury, pręty, węże, części armatur, wyroby gospodarstwa domowego, galanteria itd. Wyroby te są idealnie elastyczne i zupełnie niełamliwe. Polietylen, ze względu na obojętność fizjologiczną, znajduje zastosowanie w medycynie jako materiał, z którego wykonuje się nici chirurgiczne, cewniki i inne przedmioty, mogące mieć kontakt z organizmem ludzkim.

Polietylen małocząsteczkowy jest polimerem o stosunkowo niskiej masie cząsteczkowej. Występuje w postaci olejów lub miękkich wosków. Jest stosowany w postaci smarów lotniczych oraz do powlekania papieru.

Polipropylen

Polipropylen, oznaczany skrótem PP, jest tworzywem o właściwościach zbliżonych do polietylenu. Przetwórstwo PP odbywa się głównie przez wytłaczanie i wtrysk. Zastosowanie tworzywa jest wszechstronne. Wytwarza się z niego części urządzeń narażone na korozję, wykładziny, butelki, folie, włókno syntetyczne, opakowania, naczynia odporne na sterylizację wrzątkiem i wiele innych. Rozróżnia się PP nie orientowany i PP orientowany. Wyroby z polipropylenu, zwłaszcza folie, charakteryzuje zdecydowanie większa przejrzystość niż wyroby z polietylenu.