Kategorie
Tworzywa

Polistyren

Polistyren

Polistyren, oznaczany często skrótem PS, jest oprócz PVC najdłużej znanym tworzywem termoplastycznym. Wytwarzany jest metodą polimeryzacji blokowej, rozpuszczalnikowej, emulsyjnej lub perełkowej. Najistotniejszą cechą tego tworzywa jest przezroczystość, która umożliwia przepuszczenie 90% promieni światła widzialnego. Przedmioty wykonane z polistyrenu mają wygląd szklanych. PS jest lekki i daje się barwić na różne kolory. Wyroby z tego tworzywa przy uderzeniu wydają charakterystyczny, metaliczny dźwięk. PS zalicza się do najlepszych dielektryków. Jest odporny na działanie alkaliów, kwasów, olejów, alkoholi i wody. Rozpuszcza się w wielu rozpuszczalnikach organicznych (np. acetonie, benzenie, chloroformie). Przedmioty polistyrenowe można sklejać za pomocą rozpuszczalników lub stosując 10-20-procentowy roztwór polistyrenu w rozpuszczalniku organicznym. PS charakteryzuje się małą odpornością cieplną (75°C), dużą kruchością, małą udarnością i małą twardością powierzchniową. Przerabia się go przez wtrysk, wytłaczanie, prasowanie.

Z polistyrenu wytwarza się elementy radiotechniczne, izolatory, przedmioty gospodarstwa domowego, opakowania, galanterię, zabawki itp. Stosuje się go także do wytwarzania lakierów polistyrenowych, do impregnacji i powlekania papieru, tkanin i drewna. W wyniku procesu wytłaczania, podczas którego następuje orientacja polimeru, otrzymuje się folię, o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej oraz elastyczności.

Z polistyrenu otrzymuje się tworzywo piankowe, zwane styropianem. Produkowane ze styropianu płyty mają doskonałe właściwości termoizolacyjne, są odporne na starzenie, wilgoć i działanie światła. Stosuje się je głównie jako materiał termoizolacyjny i dźwiękochłonny w budownictwie, przemyśle chłodniczym i okrętowym.

Oprócz czystego polistyrenu wytwarza się również jego kopolimery i modyfikacje. Uzyskuje się przy tym materiały o szczególnie wysokiej udarności, wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wyższej twardości i lepszej odporności chemicznej, nazywane polistyrenami wysokoudarowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.