Kategorie
Tworzywa

Poliuretany

Poliuretany

Tę grupę polimerów stanowią tworzywa o właściwościach zmieniających się w znacznym stopniu, w zależności od rodzaju i stosunków ilościowych substratów, a także temperatury w procesie ich otrzymywania. Otrzymuje się poliuretany liniowe i usieciowane. Mogą nimi być tworzywa miękkie, elastyczne lub twarde i sztywne. Poliuretany wykazują na ogół mniejszą niż poliamidy nasiąkliwość wodą, niższą temperaturę topnienia, lepsze właściwości elastyczne oraz dobrą odporność na działanie stężonych kwasów i ługów. Poliuretany są stosowane do wyrobu żywic lanych, pianek, lakierów, klejów, włókna i kauczuku.

Poliuretanowe żywice lane są produkowane jako usieciowane produkty od twardych do elastycznych. Żywice te, odporne na działanie wody, benzyny, olejów, starzenie się, stosuje się do wytwarzania kształtowników oraz do produkcji klejów i lakierów.

Kleje poliuretanowe stosuje się do klejenia metali, drewna, tkanin, skóry, gumy i tworzyw sztucznych. W wyniku klejenia uzyskuje się spoinę odporną na działanie rozcieńczonych kwasów, benzyny, ługów, olejów, wody, tłuszczów.

Poliuretanowe tworzywa piankowe mogą być twarde, półtwarde i miękkie. Pianki są stosowane jako materiał izolacyjny w budownictwie, jako materiał tapicerski, do produkcji lekkiej odzieży, a także do wyrobu płyt konstrukcyjnych oraz lekkich elementów i konstrukcji. Wygodną formą handlową są opakowania aerozolowe, których zawartość po rozprężeniu i odparowaniu rozpuszczalnika tworzy piankę stosowaną głównie jako materiał wypełniający, zwłaszcza w budownictwie.

Poliuretanowy kauczuk syntetyczny odznacza się elastycznością, wytrzymałością na rozdzieranie, odpornością na działanie olejów i benzyny. Stosowany jest jako membrany do pomp, uszczelki, wkładki amortyzujące i inne.

Lakiery poliuretanowe mają znaczenie głównie jako lakiery antykorozyjne oraz jako elastyczne i trwałe lakiery na skórę.

Włókna poliuretanowe mogą być wytwarzane jako włókna sztywne, stosowane wyłącznie na wyroby techniczne oraz włókna elastyczne, charakteryzujące się wysoką zdolnością do odkształcania się i powracania do początkowych wymiarów. Wytwarza się z nich głównie wyroby elastyczne.

Oprócz wymienionych produktów poliuretany wytwarza się w postaci masy do formowania kształtowników metodą wtryskową. Można z nich produkować kształtki techniczne i części maszyn.