Kategorie
Kosmologia

Prawa Marsa

Prawa Marsa

Możemy się zastanawiać, po co ktokolwiek, poza kilkoma naukowcami, pragnąłby polecieć na Marsa, mieszkać pod kopułą i doświadczać racjonowania wody oraz innych środków do życia w pierwszym okresie zasiedlania Czerwonej Planety. Odpowiedź jest prosta: ludzie będą emigrowali na Marsa bez względu na trudności materialne i ryzyko, jakie niesie ze sobą wyprawa, jeśli pozwoli im to uzyskać większą wolność. Możną stworzyć do tego warunki, jeśli tylko prawo marsjańskie będzie zawierało głębsze i bardziej dalekosiężne koncepcje swobód człowieka od tych, które obecnie istnieją na Ziemi. Podobnie jak w swoim czasie uczyniły Stany Zjednoczone, Mars może stać się sceną nowego „szlachetnego doświadczenia”, na której wprowadzi się bardziej postępową wersję kodeksu prawnego. Kolonizacja Marsa zakończy się sukcesem, zarówno dla ludzi tam żyjących, jak i dla całej ludzkości, jeśli osadnicy będą potrafili pielęgnować i rozwijać najlepsze formy prawa i kultury społecznej, jakie oferuje w tej chwili Ziemia.

Zacznijmy zatem od praw człowieka zawartych w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Konstytucji i Karcie Praw. Deklaracja Niepodległości uprawomocnia ideę, że wszyscy ludzie urodzili się równymi i zostali obdarzeni przez swojego stwórcę niezmiennymi prawami, w tym do życia, wolności i pogoni za szczęściem. Zostało to zawarte w Konstytucji, Karcie Praw i późniejszych poprawkach i odzwierciedlone jest w następujących punktach:

1. Wolność wyznania, słowa i prasy oraz do zgromadzeń.

2. Prawo do noszenia broni.

3. Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego i osądzenia przez ławę przysięgłych.

4. Prawo do konfrontacji z oskarżycielem.

5. Zakaz bezpodstawnego aresztowania lub długotrwałego więzienia bez procesu.

6. Prawo do wyboru reprezentacyjnego rządu.

7. Prawo do prywatnej własności.

8. Zakaz zmuszania do pracy niewolniczej.

9. Równe traktowanie względem prawa niezależnie od rasy, wyznania, koloru skóry czy kraju pochodzenia.

Ponadto istnieje propozycja ustalenia nowej formuły prawnej, która brzmi:

10. Prawo do równych szans życiowych niezależnie od rasy czy płci.

Powyższe prawa należą do najlepszych, jakie na Ziemi mógł zaoferować XX wiek. Koloniści marsjańscy muszą je zatem przyjąć, ale powinni też pójść dalej. Proponuję więc, by marsjański kodeks zawierał następujące punkty i by koloniści przyjęli je jako fundamentalne prawa człowieka:

11. Prawo do wyboru rządu przez głosowanie bezpośrednie.

12. Prawo dostępu do środków łączności.

13. Prawo dostępu do pełnej wiedzy naukowej.

14. Prawo dostępu do informacji o wszystkich działaniach rządu.

15. Wolność od przymusowej służby wojskowej.

16. Prawo do emigrowania i imigrowania.

17. Prawo do darmowego szkolnictwa.

18. Prawo do wykonywania wybranego zawodu.

19. Prawo do korzystnego zatrudnienia.

20. Prawo do zakładania przedsiębiorstw.

21. Prawo do opracowywania i wprowadzania nowych technologii-

22. Prawo do budowania, eksploatacji zasobów naturalnych i modyfikowania natury.

23. Prawo do przejrzystego systemu prawnego opartego na sprawiedliwości i równości.

24. Wolność od procesów sądowych mających na celu wyłudzanie pieniędzy.

25. Prawo do prywatności.

Lista ta jest zapewne kontrowersyjna, zarówno przez to, co zawiera, jak i przez to, co pomija. Ponieważ nie mamy wystarczająco dużo miejsca na wyczerpujące uzasadnienie wszystkich zawartych czy pominiętych punktów, zajmiemy się krótkim omówieniem jedynie kilku z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.