Kategorie
Tworzywa

Tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne

Tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne.

Twardnienie duroplastów jest związane na ogół z procesem sieciowania polimeru. Polimery zawierające liczne wiązania poprzeczne (usieciowane) nie przejawiają z reguły właściwości termoplastycznych i nie miękną pod wpływem ogrzewania.

Forma plastyczna duroplastów …