Kategorie
Tworzywa

Plastik i wpływ na człowieka

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych w opakowalnictwie należą: politereftalan etylenu/PET), polietylen dużej gęstości (HDPE), polichlorek winylu (V), polietylen małej gęstości (LDPE), polipropylen (PP) i polistyren (PS). Przytoczone symbole literowe tworzyw są przyjęte w obrocie międzynarodowym. …

Kategorie
Tworzywa

Wyroby z tworzyw sztucznych a środowisko.

Wyroby z tworzyw sztucznych a środowisko.

Od wielu lat obserwuje się na świecie dynamiczny rozwój produkcji tworzyw sztucznych. Korzyści wynikające ze stosowania tworzyw sztucznych są niezaprzeczalne, wprowadzenie bowiem tych materiałów stało się podstawą postępu i …

Kategorie
Tworzywa

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzywa sztucznego polega na określeniu rodzaju tworzywa za pomocą szybkich prób jakościowych. Do najprostszych metod identyfikacji zalicza się: oględziny próbki i porównanie jej z wzorcami tworzyw poprzez badanie właściwości organoleptycznych, próby …

Kategorie
Tworzywa

Właściwości tworzyw sztucznych

Do charakterystycznych właściwości tworzyw sztucznych należy zaliczyć:
— małą gęstość,
— złe przewodnictwo cieplne i elektryczne,
— znaczną w porównaniu z metalami rozszerzalność cieplną,
— niezbyt wysoką maksymalną temperaturę użytkowania (do 300°C),
— dobre właściwości mechaniczne, pogarszające się w miarę …

Kategorie
Tworzywa

Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji tworzyw sztucznych.

Według SWW wyodrębnia się tworzywa sztuczne i kauczuki, jako odrębne grupy tworzyw. Tworzywa sztuczne dzieli się przy tym na:

— tworzywa z surowców naturalnych,

— tworzywa sztuczne kondensacyjne,

— tworzywa sztuczne polimeryzacyjne,

— …

Kategorie
Tworzywa

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne.

Tworzywami sztucznymi określa się materiały, mające właściwości plastyczne w warunkach ich przetwarzania, wytwarzane najczęściej chemicznie.

Tworzywa sztuczne mogą być nieorganiczne, np. szkło, porcelana, fajans, lub organiczne. W praktyce termin „tworzywa sztuczne” jest używany najczęściej w stosunku do sztucznych …