Kategorie
Tworzywa

Polimetakrylany

Polimetakrylany

Najważniejszym z grupy polimetakrylanów jest polimetakrylan metylu, uzyskiwany najczęściej jako produkt polimeryzacji blokowej. Polimer ten jest ciałem stałym, twardym, o doskonałej przezroczystości. Tworzywo to charakteryzuje się bardzo wysoką przepuszczalnością światła białego (90-99%), promieniowania ultrafioletowego …