Kategorie
Tworzywa

Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji tworzyw sztucznych.

Według SWW wyodrębnia się tworzywa sztuczne i kauczuki, jako odrębne grupy tworzyw. Tworzywa sztuczne dzieli się przy tym na:

— tworzywa z surowców naturalnych,

— tworzywa sztuczne kondensacyjne,…