Kategorie
Tworzywa

Żywice poliestrowe nienasycone

Żywice poliestrowe nienasycone.

Żywice poliestrowe nienasycone (poliestry nienasycone) stanowią odrębną grupę żywic chemoutwardzalnych. Otrzymuje się je przez polikondensację dwuzasadowych kwasów lub ich bezwodników z dwu-wodorotlenowymi alkoholami. Utwardzenie poliestru zachodzi w wyniku kopolimeryzacji żywicy poliestrowej z …