Kategorie
Tworzywa

Sieciowanie polimeru

W zależności od budowy chemicznej łańcuchów polimerowych lub wprowadzonych do polimeru substancji chemicznych, między łańcuchami polimerów mogą powstawać wiązania poprzeczne. Zjawisko to określa się jako sieciowanie polimeru. Wiązania poprzeczne mają duży wpływ na właściwości …

Kategorie
Tworzywa

Otrzymywanie polimerów i ich struktura

Otrzymywanie polimerów i ich struktura.

Naturalne i syntetyczne polimery wielkocząsteczkowe są substancjami o dużej masie cząsteczkowej, która może wahać się od 10000 aż do kilku milionów. Makrocząsteczki polimerów tworzą się z małych cząsteczek, zwanych monomerami.…