Kategorie
Tworzywa

Polistyren

Polistyren

Polistyren, oznaczany często skrótem PS, jest oprócz PVC najdłużej znanym tworzywem termoplastycznym. Wytwarzany jest metodą polimeryzacji blokowej, rozpuszczalnikowej, emulsyjnej lub perełkowej. Najistotniejszą cechą tego tworzywa jest przezroczystość, która umożliwia przepuszczenie 90% promieni światła widzialnego. …