Kategorie
Tworzywa

Poliuretany

Poliuretany

Tę grupę polimerów stanowią tworzywa o właściwościach zmieniających się w znacznym stopniu, w zależności od rodzaju i stosunków ilościowych substratów, a także temperatury w procesie ich otrzymywania. Otrzymuje się poliuretany liniowe i usieciowane. Mogą …