Kategorie
Tworzywa

Polichlorek winylu

Tworzywa termoplastyczne, ze względu na powszechność zastosowań, stanowią najbardziej popularną grupę tworzyw. Najbardziej znane i powszechnie stosowane tworzywa należące do tej grupy to: polichlorek winylu, polietylen, polipropylen, polistyren, politereftalan etylenu, a także poliamidy, polimetakrylany, poliwęglany, poliuretany.

Polichlorek winylu

Polichlorek winylu, …