Kategorie
Tworzywa

Żywice silikonowe

Żywice silikonowe.

Wielkocząsteczkowe związki organiczne krzemu noszą ogólną i powszechnie przyjętą nazwę silikonów. Ich właściwości i budowa nadają im charakter specyficzny i odmienny, od omawianych, polimerycznych związków organicznych. Łańcuch główny cząsteczki silikonu składa się na …