Kategorie
Tworzywa

Otrzymywanie polimerów i ich struktura

Otrzymywanie polimerów i ich struktura.

Naturalne i syntetyczne polimery wielkocząsteczkowe są substancjami o dużej masie cząsteczkowej, która może wahać się od 10000 aż do kilku milionów. Makrocząsteczki polimerów tworzą się z małych cząsteczek, zwanych monomerami.…