Kategorie
Tworzywa

Polistyren

Polistyren

Polistyren, oznaczany często skrótem PS, jest oprócz PVC najdłużej znanym tworzywem termoplastycznym. Wytwarzany jest metodą polimeryzacji blokowej, rozpuszczalnikowej, emulsyjnej lub perełkowej. Najistotniejszą cechą tego tworzywa jest przezroczystość, która umożliwia przepuszczenie 90% promieni światła widzialnego. …

Kategorie
Tworzywa

Polietylen

Polietylen, oznaczany często skrótem PE, podobnie jak polipropylen oraz poliizobutylen, należy do grupy tworzyw termoplastycznych, zwanych poliolefinami.

Polietylen jest jednym z najtańszych i najpospolitszych termoplastów. Ma wygląd twardego, nieco przeświecającego białego materiału o parafinowym …

Kategorie
Tworzywa

Właściwości tworzyw sztucznych

Do charakterystycznych właściwości tworzyw sztucznych należy zaliczyć:
— małą gęstość,
— złe przewodnictwo cieplne i elektryczne,
— znaczną w porównaniu z metalami rozszerzalność cieplną,
— niezbyt wysoką maksymalną temperaturę użytkowania (do 300°C),
— dobre właściwości …

Kategorie
Tworzywa

Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji tworzyw sztucznych.

Według SWW wyodrębnia się tworzywa sztuczne i kauczuki, jako odrębne grupy tworzyw. Tworzywa sztuczne dzieli się przy tym na:

— tworzywa z surowców naturalnych,

— tworzywa sztuczne kondensacyjne,

— tworzywa sztuczne polimeryzacyjne,

— …

Kategorie
Tworzywa

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne.

Tworzywami sztucznymi określa się materiały, mające właściwości plastyczne w warunkach ich przetwarzania, wytwarzane najczęściej chemicznie.

Tworzywa sztuczne mogą być nieorganiczne, np. szkło, porcelana, fajans, lub organiczne. W praktyce termin „tworzywa sztuczne” jest używany najczęściej w stosunku do sztucznych …