Kategorie
Tworzywa

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe.

Największe znaczenie przemysłowe wśród żywic epoksydowych mają chemoutwardzalne żywice wytwarzane z epichlorohydryny i dianu.

W zależności od stosunku ilościowego substratów w procesie otrzymywania żywic powstają żywice ciekłe lub twarde. W wyniku reakcji żywicy …

Kategorie
Tworzywa

Żywice poliestrowe nienasycone

Żywice poliestrowe nienasycone.

Żywice poliestrowe nienasycone (poliestry nienasycone) stanowią odrębną grupę żywic chemoutwardzalnych. Otrzymuje się je przez polikondensację dwuzasadowych kwasów lub ich bezwodników z dwu-wodorotlenowymi alkoholami. Utwardzenie poliestru zachodzi w wyniku kopolimeryzacji żywicy poliestrowej z …

Kategorie
Tworzywa

Żywice silikonowe

Żywice silikonowe.

Wielkocząsteczkowe związki organiczne krzemu noszą ogólną i powszechnie przyjętą nazwę silikonów. Ich właściwości i budowa nadają im charakter specyficzny i odmienny, od omawianych, polimerycznych związków organicznych. Łańcuch główny cząsteczki silikonu składa się na …

Kategorie
Tworzywa

Żywice melaminowo- i mocznikowo-formaldehydowe

Żywice melaminowo- i mocznikowo-formaldehydowe.

Żywice te należą do grupy tworzyw aminowych (aminoplastów). Żywice melaminowo-formaldehydowe otrzymuje się w wyniku polikondensacji melaminy z formaldehydem, natomiast żywice mocznikowo-formaldehydowe w wyniku reakcji mocznika z formaldehydem.

Właściwości tych żywic zależą od stosunku ilościowego reagentów oraz …

Kategorie
Tworzywa

Żywice fenolowo-formaldehydowe

Żywice fenolowo-formaldehydowe.

Żywice te zalicza się do grupy żywic fenolowo-aldehydowych (zwanych także fenolowymi, fenoplastami lub bakelitami). Powstają w wyniku polikondensacji fenoli z formaldehydem. W zależności od ilości zastosowanego w tej reakcji formaldehydu można uzyskać dwa rodzaje produktów: tzw. żywicę nowolakową …