Kategorie
Tworzywa

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne.

Tworzywami sztucznymi określa się materiały, mające właściwości plastyczne w warunkach ich przetwarzania, wytwarzane najczęściej chemicznie.

Tworzywa sztuczne mogą być nieorganiczne, np. szkło, porcelana, fajans, lub organiczne. W praktyce termin „tworzywa sztuczne” jest używany najczęściej w stosunku do sztucznych tworzyw organicznych.

Tworzywa sztuczne można klasyfikować ze względu na:
— surowiec stosowany do ich produkcji,
— zastosowanie,
— przeróbkę plastyczną.

Surowcami do produkcji tworzyw sztucznych mogą być związki chemiczne, wytwarzane z produktów destylacji smoły powęglowej (np. benzen, toluen, ksylen, krezole, naftalen), otrzymywane z ropy naftowej i z węglowodorów w niej zawartych, oraz uzyskiwane z surowców pochodzenia naturalnego (np. celulozy, kauczuku, białek).

Zastosowanie tworzyw sztucznych umożliwia ich podział na:
• tworzywa konstrukcyjne, służące do wyrobu przedmiotów użytkowych, które, w zależności od postaci półproduktów służących do ich wykonania, dzieli się na: tłoczywa, laminaty, żywice lane, arkusze, folie, pręty, tworzywa komórkowe i inne;
• adhezyjne (kleje i spoiwa), służące do łączenia różnych materiałów;
• powłokowe (błonotwórcze), stosowane do pokrywania gotowych wyrobów z metali, skóry, drewna i innych, w celach dekoracyjnych i ochronnych;
• impregnacyjne, wykorzystywane do uszlachetniania materiałów podstawowych takich, jak papier, drewno, tkaniny.

Przeróbka plastyczna określa sposób i warunki przejścia tworzywa w stan plastyczny oraz przejścia tworzywa ze stanu plastycznego w stan utrwalony. Z tego względu tworzywa sztuczne dzieli się na:

• tworzywa termoplastyczne, zwane termoplastami, które po ogrzaniu do odpowiedniej temperatury stają się plastyczne i dają się formować, a po ostygnięciu przechodzą ponownie w ciała sztywne i twarde lub elastyczne, zachowując w temperaturze pokojowej uformowany kształt;

• tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne, zwane duroplastami, które tylko raz dają się uplastycznić i uformować, przechodząc nieodwracalnie ze stanu plastycznego w stan utwardzony, przy czym, w przypadku tworzyw termoutwardzalnych następuje to w wyniku ogrzewania, natomiast w przypadku tworzyw chemoutwardzalnych, w wyniku dodania substancji chemicznej, zwanej utwardzaczem;

• tworzywa formowane koagulacyjnie, do których zalicza się kauczuk naturalny, uzyskiwany z mleczka lateksowego (stanowiącego zawiesinę koloidalną kauczuku w wodzie) w wyniku łączenia się (koagulacji) cząsteczek koloidowych w zespoły pod wpływem ogrzewania lub niewielkiego dodatku kwasu mrówkowego (metanowego) albo octowego (etanowego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.