Kategorie
Komputer

Wykrywanie, analizowanie i diagnozowanie problemów z komputerem

Wykrywanie, analizowanie i diagnozowanie problemów z komputerem

Widzowie amerykańskiej telewizji mogli oglądać w popularnym programie Saturday Night Live skecz zatytułowany „Nick, the Computer Guy” (Nick, facet od komputerów). Jego tytułowy bohater Nick, technik komputerowy, przyjmował wezwania od użytkowników, a potem odwiedzał ich biura i beształ za niewiedzę. Ludzie zwierzali mu się z kłopotów, a Nick najpierw na nich warczał, a zaraz potem rozwiązywał problem naciśnięciem jednego lub dwóch klawiszy.

Nie chciałbyś być takim Nickiem? No, może pomijając jego wredny charakterek.

Prawda jest taka, że rozwiązywanie problemów komputerowych zazwyczaj sprowadza się do korzystania ze zdrowego rozsądku oraz praktycznej wiedzy na temat różnych komponentów -sprzętu, systemu operacyjnego i aplikacji – składających się na system komputerowy.

Nie musisz posiadać żadnego certyfikatu ani zdobywać specjalnego wykształcenia informatycznego, aby wyplątać się (i przy okazji swój komputer) z wielu nieprzyjemnych sytuacji spowodowanych własnymi działaniami lub okolicznościami zewnętrznymi. Jeśli pracujesz na swoim komputerze od kilku lat, to zapewne posiadasz już pewne umiejętności w rozwiązywaniu problemów. Na pewno zdarzyły ci się sytuacje, które musiałeś przeanalizować i – poprzez systematyczne działanie – przywrócić właściwy stan rzeczy.

W tym artykule omówię podstawowe zasady obowiązujące przy wykrywaniu usterek, które ułatwią ci przejście do kolejnej fazy procesu odtwarzania – fazy naprawy. Następnie poznasz niektóre techniki wykorzystywane przy namierzaniu problemów (lub przynajmniej zawężaniu kręgu podejrzeń do najbardziej prawdopodobnych możliwości).

Wykorzenianie problemu: podstawy wykrywania usterek

Dobry technik komputerowy powinien być w dwóch piątych detektywem, w jednej piątej rozsądnym użytkownikiem, a w pozostałych dwóch piątych osobą, desperacko szukającej rozwiązania problemów, aby umożliwić powrót do pracy lub zabawy. Pytanie tylko czy te pierwsze dwie cechy są w stanie na tyle zapanować nad trzecią, aby możliwe było osiągnięcie sukcesu.

Jednym z narzędzi, jakimi dysponuje dobry detektyw, jest jego wiedza o okolicznościach, które najczęściej otaczają każdą zagadkę. Wiedza ta bazuje zwykle na danych statystycznych lub doświadczeniach z przeszłości. A zatem komputerowy detektyw powinien dobrze orientować się we wszystkich problemach związanych z użytkowaniem komputerów, obejmujących m. in.:

• Uszkodzone lub niewłaściwie dobrane sterowniki urządzeń

• Niekompletne lub źle przeprowadzone aktualizacje

• Kiepsko działające, niedawno zainstalowane programy

• Luźne lub źle dobrane kable i inne połączenia

• Uszkodzone programy lub instalacje programów

• Tymczasowe problemy, które mogą zostać rozwiązane przez zwykłe zrestartowanie komputera

Zebrawszy te wszystkie informacje, detektyw powinien:

• Sprawdzić i zaktualizować sterowniki

• Sprawdzić lub zaktualizować instalację oraz, w stosownych przypadkach, spróbować ją naprawić

• Sprawdzić zasilanie oraz połączenia kablowe

• Odinstalować lub przeinstalować programy sprawiające problemy

• Zrestartować komputer i zobaczyć, czy sytuacja uległa poprawie

Zasady działania

Każda osoba zajmująca się wykrywaniem problemów, niezależnie od posiadanego doświadczenia, powinna postępować zgodnie z podstawowymi zasadami działania w pracy z komputerami. Oto 10 najważniejszych zasad, których powinieneś przestrzegać podczas pracy ze swoim sprzętem:

1. Pracuj przy odpowiednim oświetleniu.

2. Unikaj podejmowania nagłych decyzji.

3. Zanim zaczniesz, sprawdź czy twoje dane są właściwie zabezpieczone. Jeśli możesz korzystać ze swoich plików i folderów, najpierw utwórz ich kopie zapasowe. Jeśli jest to niemożliwe, przede wszystkim postaraj się rozwiązać problem, ale zaraz potem zabezpiecz swoje dane.

4. Zanim zdecydujesz, że urządzenie jest zepsute, najpierw sprawdź czy jest właściwie podłączone i zasilone.

5. Zawsze sprawdzaj czy kable i połączenia są zabezpieczone i znajdują się w dobrym stanie. Na przykład liczne zagięcia lub pęknięcia powinny informować cię o konieczności wymiany kabla.

6. Jeśli kompletnie nie wiesz co masz zrobić, nie rób nic, z czego nie będziesz mógł się później wycofać.

7. Nigdy nie pracuj wewnątrz obudowy komputera przy włączonym zasilaniu; komputer powinien być wyłączony, zaś kabel zasilający wyciągnięty z tylnej części obudowy.

8. Nigdy nie pracuj wewnątrz obudowy komputera bez uprzedniego uziemienia, na przykład się za pomocą opaski antystatycznej.

9. Nigdy nie myśl kategoriami Jeśli nie chce wejść, trzeba popchnąć”. Jeśli coś nie pasuje, to zwykle jest nieprawidłowo zainstalowane lub z użyciem złego kabla połączeniowego.

10. Nie zapominaj o przeczytaniu instrukcji. Niektóre z nich mogą być kiepsko napisane, ale nic na to nie poradzisz. Czasami na stronie internetowej producenta możesz znaleźć lepsze materiały pomocnicze.

Pierwsza reakcja

Jeśli zareagujesz już w momencie pierwszego pojawienia się problemu, masz większą szansę na szybsze jego rozwiązanie. Dzieje się tak z kilku powodów:

• Niektóre problemy z początku objawiają się tylko niewłaściwym działaniem niektórych elementów, ale jeśli nie nastąpi natychmiastowa interwencja zapobiegająca uszkodzeniom, mogą szybko przekształcić się w coś znacznie poważniejszego.

• Po upłynięciu kilku dni od wystąpienia pierwszych objawew problemu, możesz nie pamiętać towarzyszących im okoliczności.

• Kontynuowanie normalnej pracy z komputerem po pojawieniu się problemu może ten problem zaostrzyć lub pogłębić.

Ostatnio zdarzyło mi się zignorować tę ostatnią radę. Kiedy pracowałam na swoim starszym laptopie, na ekranie wyskoczyło mi ostrzeżenie dotyczące stanu baterii. Byłam bardzo zajęta i zupełnie je zignorowałam, ponieważ wiedziałam, że bateria została niedawno naładowana. Z tego samego laptopa korzystałam jeszcze przez kilka kolejnych dni i ani razu nie zobaczyłam już tego dziwnego komunikatu. Aż do czasu, kiedy bateria uległa uszkodzeniu. Okazało się, że komputer już dawno zakomunikował mi fakt wykrycia przez system problemu z baterią aleja zupełnie o tym zapomniałam i zmarnowałam przeszło godzinę, aby dowiedzieć się w końcu dlaczego mój laptop nie chce się uruchomić z zasilania bateryjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.