Kategorie
Tworzywa

Żywice silikonowe

Żywice silikonowe.

Wielkocząsteczkowe związki organiczne krzemu noszą ogólną i powszechnie przyjętą nazwę silikonów. Ich właściwości i budowa nadają im charakter specyficzny i odmienny, od omawianych, polimerycznych związków organicznych. Łańcuch główny cząsteczki silikonu składa się na przemian z atomów krzemu i tlenu, boczne łańcuchy zaś stanowią różne grupy organiczne.

Wspólną cechą silikonów jest duża odporność cieplna (250-350°C), bardzo dobre właściwości dielektryczne, odporność na działanie wody (hydrofobowość) i chemikaliów, a także właściwości antyadhezyjne. Zmieniając strukturę i masę cząsteczkową można otrzymać polimery silikonowe różnego rodzaju, np. kauczuki silikonowe, oleje silikonowe, żywice silikonowe termoutwardzalne o różnych właściwościach.

Żywice silikonowe znalazły zastosowanie jako materiały elektro-izolacyjne, do wyrobu laminatów odpornych do temperatury 350°C, powłok ochronnych: termoodpornych, elektroizolacyjnych, antykorozyjnych, hydrofobowych (np. niezwilżalne wodą tynki) i antyadhezyjnych do form (np. pokrycia powierzchni form przy sporządzaniu odlewów, w piekarnictwie). Wadą powłok silikonowych jest ograniczona odporność na działanie niektórych rozpuszczalników (np. węglowodorów aromatycznych, węglowodorów chlorowanych), powodujących ich pęcznienie. Żywice silikonowe można stosować także jako środki do impregnacji, np. tkanin z włókna szklanego. Wytwarza się także tłoczywa silikonowe z napełniaczami mineralnymi, takimi jak: mika, włókna azbestowe i szklane, ziemia okrzemkowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.